Баланс за І квартал 2020 року

Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І квартал 2020 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за І квартал 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загальногофонду за І квартал 2020р.

Баланс за ІI квартал 2020 року

Звіт про фінансові результати за ІI квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2020р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2020р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ квартал 2020р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за ІІ картал 2020р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІ квартал 2020р.

Баланс за ІIІ квартал 2020 року

Звіт про фінансові результати за ІIІ квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2020р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2020р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2020р.

Баланс (форма №1дс) за 2020 рік.

Звіт про фінансові результати (форма №2дс) за 2020 рік.

Звіт про рух грошових коштів (форма №3 дс) за 2020 рік.

Звіт про власний капітал (форма №4дс) за 2020 рік.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (Форма № 5-дс ) за 2020 рік.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44)(форма №2) за 2020 рік.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (Додаток 2 до Наказу 44)(форма № 4-1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Додаток 3 до Наказу 44)(форма № 4-2) за 2020 рік.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Додаток 4 до Наказу 44)(форма № 4-3) за 2020 рік.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Додаток 7 до Наказу 44)(форма № 7) за 2020 рік.

 

 

 

Гід державних послуг. Банер