Звіт про надходження та використання коштів за І квартал 2019р. МБ

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2019р. (форма №4).

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І квартал 2019р. (форма №7м)

Баланс за ІІ квартал 2019р.

Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2019р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІ квартал 2019р

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за ІІ квартал 2019р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2019р

Звіт про надходження та використання коштів загальногофонду за ІІ квартал 2019р.

Баланс за ІІІ квартал 2019р.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ІІІ квартал 2019р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2019р. (ф.2)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2019р. (ф.4-2)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за ІІІ квартал 2019р.(ф.4-3м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІІ квартал 2019р.(ф.7)

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019р.(Додаток 1 до Наказу 44)

(форма № 4-1) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2019р. (Додаток 2 до Наказу 44)

(форма № 4-2) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019р. (Додаток 3 до Наказу 44)

(форма № 4-3) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2019р (Додаток 4 до Наказу 44)

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2019р. (Додаток 7 до Наказу 44)

Баланс (форма №1дс) за 2019р.

Звіт про фінансові результати за 2019р.(форма №2дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2019р.(форма №3дс)

Звіт про власний капітал за 2019р. (форма №4дс)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019р (Форма № 5-дс )

Рішення про затвердження звіту "Про виконання бюджету за 2019 рік"

 

Гід державних послуг. Банер