ОГОЛОШЕННЯ електронний аукціон

  • 738

Фото без опису

Виконавчий комітет  Хоростківської міської ради інформує про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації будівлі насосної станції   загальною площею 119,8 м2, за адресою: вул. Незалежності, 1д/2 м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область;

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі UA-AR-P-2020-08-07-000002-2.

1.Інформація про об’єкт приватизації:

 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 1д/2 м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область;

Найменування об’єкта: будівля насосної станції; 

Опис об’єкта: будівля насосної станції загальною площею 119,8 м2 ;

Балансоутримувач: Хоростківське міське комунальне підприємства МКП «Комунальник»;

Власник: Хоростківська міська рада.

 

Адреса балансоутримувача: 46241, вул. Богдана Лепкого, буд.1, м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область.

Телефон балансоутримувача: 03557 5-12-58

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 34854535

Електронна адреса: komunalnych@ukr.net

Дані про об’єкт: Технічна документація об’єкта додається.

 

2.Інформація про  електронний аукціон та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

  Дата та час проведення аукціону: 03 вересня 2020 року, час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

  До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

  Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

   Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

 

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з  умовами:  40571,20 грн (сорок тисяч п’ятсот сімдесят одна грн.,20 коп.)  

Розмір гарантійного внеску:  4057,12 грн.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із  зниженням стартової ціни: 20285,60 (двадцять тисяч двісті вісімдесят п’ять гривень 60 копійок).

Розмір гарантійного внеску:  2423,27 грн.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20285,60 (двадцять тисяч двісті вісімдесят п’ять гривень 60 копійок).

 

Розмір гарантійного внеску:  2423,27 грн.

 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 21 календарний день від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

 

Крок аукціону на аукціоні: 405,71 грн. 

 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 202,85 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 5 кроків.

 

3.Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником органу приватизації годину огляду об’єкта за телефоном: 03557 5-11-48/ моб:+380685916200  з 1000 до 1600 у робочі дні.

Адреса органу приватизації: 48241, вул. Князя Володимира, буд.17, м. Хоро-стків, Гусятинський район, Тернопільська область.

Електронна адреса:  horrada@ukr.net

4.Організатор аукціону: Виконавчий комітет Хоростківської міської ради (код за ЄДРПОУ 21157740).

Адреса: 48241, вул. Князя Володимира, буд.17, м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область.

Контактний тел. 03557 5-11-48 моб: +380685916200  з 1000 до 1600 у робочі дні.

5.Засоби платежу:

 

   Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

   Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

  Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

  Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

 

 

 Переможець електронного аукціону:

  • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

  • укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує за реквізитами:

  одержувач УК у Гусятинському районі/ ОТГ м.Хоростків/ 31030000

   Р/р UA 258999980314161905000019729  (31030000, Кошти від відчуження майна, що належить  Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності)

   Банк Казначейство України

  МФО 899998, 

Код одержувача: 37373001
  ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

 

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до  статті 29  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

      Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 

Оператор електронного майданчика перераховує кошти на: 

  одержувач УК у Гусятинському районі/ ОТГ м.Хоростків/ 24060300

  Р/р UA 908999980314030544000019729

  Банк Казначейство України

  МФО 899998,

  Код одержувача: 37373001

суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

 

Оператор електронного майданчика перераховує кошти на: 

   одержувач УК у Гусятинському районі/ ОТГ м.Хоростків/ 31030000

Р/р UA 258999980314161905000019729 ( 31030000, Кошти від відчуження майна, що належить  Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності)

   Банк Казначейство України

  МФО 899998, 

  Код одержувача: 37373001

суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

 

6. Перелік документів:

 

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

 

  Технічні реквізити інформаційного повідомлення: 

Рішення виконавчого комітету Хоростківської міської ради від 11.08.2020р.
 №60 «Про затвердження стартової ціни та умов продажу об’єктів приватизації»

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар