ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ХОРОСТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ,,ПРО ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ (ЗМІНУ ТИПУ) ТА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ СОРОКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ХОРОСТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • 38

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ХОРОСТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ,,ПРО ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ (ЗМІНУ ТИПУ) ТА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ СОРОКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ХОРОСТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 01.06.2024

 

Відповідно до  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, п.2 ст. 66 Закону України ,,Про освіту”, ст. 32, 35, 37, 53 Закону України ,,Про повну загальну середню освіту” , рішення сесії від 10 серпня 2023 року №2484 ,,Про затвердження Положення про громадські слухання на території Хоростківської міської ради ”, постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2024 р. № 245 щодо не фінансування коштом освітньої субвенції з 1 вересня 2025 року зарплати  вчителів у школах із кількістю учнів менш ніж 45 дітей, а з першого вересня 2026 року — менш ніж 60 дітей, з метою розвитку якісної освіти та оптимізації закладів освіти провести громадське обговорення проєкту рішення міської ради ,,Про  перепрофілювання (зміну типу)  та перейменування Сороківської гімназії Хоростківської міської ради Тернопільської області” з 01 червня 2024 року по 01 червня 2025року.

 

 

 

 

  1. Найменування організатора громадського обговорення –

Хоростківська міська рада

2. Ініціатор громадського обговорення – Хоростківська міська рада,  робоча група з питань оптимізації мережі закладів освіти Хоростківської міської ради , склад якої затверджено розпорядженням міського голови від 13 травня 2024року № 51/03-01 ,,Про  затвердження положення про робочу групу з питань оптимізації мережі закладів освіти  Хоростківської міської ради та створення робочої групи з питань оптимізації мережі закладів освіти Хоростківської міської ради”

3. Мета: врахування думки жителів Хоростківської громади щодо перепрофілювання (зміни типу)  та перейменування Сороківської гімназії

Хоростківської міської ради Тернопільської області та обговорення відповідного проєкту рішення, що виноситиметься на розгляд Хоростківської міської

ради.

 

 

Тривалий час освітня галузь була недофінансованою з боку держави, що накопичило масу проблем, особливо щодо матеріально-технічної бази шкіл. Відтепер ці проблеми мають вирішувати місцеві органи влади. Проте місцеві бюджети часто не в змозі забезпечити  в повному обсязі безпеку учнів у закладах освіти (йдеться про пожежну безпеку), вже не кажучи про запровадження інклюзії (в частині реконструкції закладів для їх архітектурної доступності дітям з особливими потребами, зокрема в укриттях); необхідні поточні ремонти; цифровізацію освітнього процесу тощо.

Утримання шкіл з малою наповнюваністю – є надважким навантаженням на місцевий бюджет, враховуючи, що розподіл освітньої субвенції не спирається на фактичну наповнюваність класів, а здійснюється відповідно до розрахункової, яку не в змозі забезпечити маленькі школи. Такі реалії стимулюють процеси оптимізації освітньої мережі на рівні громади. Рішення Кабінету Міністрів України щодо не фінансування коштом освітньої субвенції з 1 вересня 2025 року зарплати для вчителів у школах із кількістю учнів менш ніж 45 дітей, а з першого вересня 2026 року — менш ніж 60 дітей посилить недофінансування закладів освіти.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

  У разі реорганізації чи ліквідації, перепрофілюванню (зміна типу)   закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

 Реорганізація і ліквідація, перепрофілювання (зміна типу)  закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

На сьогодні на території Хорстківської міської ради функціонують 7 ЗЗСО. З них: 3 ліцеї, 4 гімназії.  Навчається 1245 учнів. Створено 85 класів. Розрахункова наповнюваність класів (РНК) визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників. РНК для Хоростківської громади у 2024 році 17,5 учнів. Фактична наповнюваність учнів у громаді 14,6 учнів. У Сороківській гімназії- 5,4. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня).

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Хоростківської міської ради становить  у середньому 25 732  грн. на рік.  Для Сороківської гімназії виділено 2 495 730 грн. освітньої субвенції та 1 222 789 грн з місцевого бюджету.

В Сороківській гімназії у 2024 році навчалося 49 учнів. З них 20 учнів в 1-4 класах, 29 учнів – 5-9 класах. На індивідуальній формі навчання за станом здоров’я -1 учень. Кількість вчителів – 15. Кількість неповних класів (менше 5 учнів) -4 ( 1 клас-3 учні,2 клас-4 учні, 5 клас- 2 учні, 8 клас- 4 учні). Вивчаючи перспективу розвитку даного закладу освіти, робочою групою виявлено, що кількість   учнів станом на 1 вересня 2025 році  може бути меншою 45 учнів.  Це означає, що даний заклад освіти не фінансуватиметься з освітньої субвенції. Держава на такі заклади коштів не виділятиме.

Та втім, головне не це. Головне – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики,  мати можливість повноцінного  розвитку своїх  здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі, є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні.

 

Запрошуємо всіх жителів Хоростківської громади долучитися до громадського обговорення щодо оптимізації вищезазначеного закладу освіти.

 

 Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати з 01.06.2024 по 01.06.2025 на поштову адресу вул. Князя Володимира,17, м. Хоростків, Чортківський район, Тернопільська область, 48241.

Електронна адреса: osvitahorostkiv@ gmail.com

Конт.тел.: 0977468606 ( Мельник Ольга Тарасівна- начальник відділу)

 

Терміни і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених у ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється відповідальною особою протягом 5 днів після закінчення обговорення .

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Хоростківської міської ради та відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Хоростківської міської ради

До участі в обговоренні запрошуються всі жителі Хоростківської громади.

 

 

 

 

                                                          Проєкт

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

від _____2025 року                                                                   №______________

 

Про перепрофілювання (зміну типу) 

та перейменування Сороківської гімназії

Хоростківської міської ради Тернопільської області

 

 

Відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, п.2 ст. 66 Закону України «Про освіту», ст. 32, 35, 37, 53 Закону України «Про повну загальну середню освіту» ,з метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства, через недостатню наповненість класів шкіл, із метою ефективного використання бюджетних коштів, у рамках формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, що відповідає потребам населення в наданні освітніх послуг із врахуванням соціальних, географічних та економічних умов, Хоростківська міська рада 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Змінити тип та перейменувати Сороківську гімназію Хоростківської міської ради Тернопільської області у Сороківську початкову школу Хоростківської міської ради Тернопільської області. (Україна, Тернопільська область, Чортківський район, с.Сорока, вул. Шкільна, 39          Код ЄДРПОУ:23594686)
  2. Враховуючи зміни типу та зміни найменування закладу освіти, затвердити Статут ,,Сороківська початкова школа Хоростківської міської ради Тернопільської області”, в новій редакції, що додається.
  3. Уповноважити директора Сороківської гімназії Хоростківської міської ради Тернопільської області Ірину Панасюк підписати Статут в новій редакції, а також подати відповідні документи для державної реєстрації змін до установчих документів ,,Сороківська початкова школа Хоростківської міської ради Тернопільської області” згідно з вимогами чинного законодавства України.
  4. Директору Сороківської гімназії Хоростківської міської ради Тернопільської області Ірині Панасюк:

4.1.Подати відповідні документи для державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі щодо закладу освіти до 01 вересня 2025 року.

  1. 4.2.Розробити та подати на погодження штатні розписи закладу до 01 вересня 2025 р.
  2. Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Хоростківської міської ради

6.1.Попередити директора Сороківської гімназії Хоростківської міської ради Тернопільської області Ірину Панасюк. про зміни умов праці відповідно до ст. 40 КЗпП України, про скорочення штату у зв’язку із зміною типу та перейменуванням згідно чинного законодавства.

6.2.Забезпечити продовження здобуття загальної середньої освіти на відповідних рівнях освіти учнями та здійснити заходи щодо їх підвезення до інших закладів освіти з 01 вересня 2025 року.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на гуманітарну погоджувальну  комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.