Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

  • 133

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

                                                                             від 10 травня 2023 року  №33/03-01

 

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 

 

1. Економіка, промисловість

1.1. Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформації про клієнтів.

1.2. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами, відомості про розголошення яких можуть завдати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах.

 

2. Житлово-комунальне господарство

2.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у м. Хоростків, крім тих, що входять до Зводу відомостей, які становлять державну таємницю.

2.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.

2.3. Координати  джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.4. Відомості щодо організаційних заходів та технічних засобів охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

2.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.6. Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з артезіанських свердловин або відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водовідводів міста.

2.7. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

2.8. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого тепло-, водопостачання та каналізації по місту.

2.9. Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для подавання води до комунальних водовідводів міста.

 

 

 

 

 

3. Архітектура, будівництво та земельні відносини

3.1. Плани міст масштабу 1:2000 - 1:25000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять не повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній.

3.2. Топографічні, цифрові карти, топозйомка, фотоплани і фотокарти масштабів 1:2000 - 1:25000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК - 42, які містять не повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.3. Спеціальні карти та схеми, створені в державній системі координат УСК- 2000 або в системі координат СК - 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:5000 - 1:2000.

3.4. Плани міст масштабу 1: 10 000 – 1: 20 000 ( незалежно від форми та виду носія інформації) на території Хоростківської місцевої територіальної громади, створені в системах координат УСК – 2000 або СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

3.6. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою ( за наявності координат геодезичних пунктів в Державних системах координат УСК – 2000 та системі координат СК – 42)

3.7. Інформація в паперовій формі про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні громади.

3.8. Топографо-геодезична зйомка масштабу 1:500 з нанесенням інженерних мереж та комунікацій в будь-якій системі координат.

 

4. Соціальний захист населення

4.1. Матеріали із відомостями щодо персональних даних осіб з інвалідністю, підопічних дитячих психоневрологічних та геріатричних будинків-інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), одержувачів всіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.

4.2. Матеріали із відомостями щодо персональних даних про одержувачів субсидій.

4.3. Персональні дані осіб, сформованих на базі Єдиних державних реєстрів.

4.4. Відомості стосовно учасників антитерористичних заходів, розголошення яких може завдати шкоди життю чи здоров'ю громадян.

4.5. Матеріали із відомостями щодо персональних даних постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

5. Цивільний захист

5.1. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (далі ЦЗ), що плануються ( реалізовані) у генеральному плані

5.2. Відомості про заходи з питань цивільного захисту які включені до плану на особливий період міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

5.3. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.

5.4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міста та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з ЦЗ.

5.5. Відомості з утримання та функціонування пунктів управління заходами ЦЗ на місцевому рівні на особливий період.

5.6. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.

5.7. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення територіальної громади.

5.8. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів ЦЗ особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста.

5.9. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ на підприємствах, в установах територіальної громади.

5.10. Зведені відомості про використання захисних споруд ЦЗ для потреб населення.

5.11. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

5.12. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

5.13. Зведені відомості про потребу та наявність мобілізаційних запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

5.14. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

5.15. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

 

6. Оборонна та мобілізаційна робота

6.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю(ЗВДТ 440-05), щодо:

- створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій міста;

- виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

- виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

- виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

- виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

- мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

- кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України;

- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

- показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки міста на особливий період;

- підготовки фахівців у закладах освіти міста на особливий період;

- надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в місті в особливий період;

- обсяги виробництва найважливіших видів промислової продукції на підприємствах міста в особливий період;

- номенклатура, обсяги (норми), місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, організаціях міста, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

- відомості та обсяги капітального будівництва в особливий період;

- створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в місті в особливий період;

- відомості щодо потреби міської ради в товарах продовольчої та промислової групи для забезпечення життєдіяльності в особливий період.

6.2. Відомості про наявність керівних та методичних матеріалів з питань мобілізаційної підготовки.

6.3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста в особливий період.

6.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій міста, які задіяні до виконання мобілізаційних завдань.

6.5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

6.6. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органів місцевого самоврядування, окремого підприємства міста.

6.7. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

6.8. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста на режим роботи в умовах особливого періоду.

6.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації міста.

6.10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.

6.11. Договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг в особливий період для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань.

6.12. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

6.13. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення.

6.14. Доведення державного оборонного замовлення.

 

7. Кадрові питання

7.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

7.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за міською радою та її структурними підрозділами(відділами), підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

7.3. Особові справи працівників міської ради та її структурних підрозділів (відділів).

7.4. Трудові книжки працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів (відділів).

7.5. Персональні дані із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх/ мобільних номерів телефонів працівників.

7.6. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності органу з питань запобігання та протидії корупції, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

7.7. Відомості про особові рахунки працівників міської ради та її структурних підрозділів(відділів).

7.8. Відомості про премії, надбавки та доплати до заробітних плат працівників міської ради та їх структурних підрозділів (відділів).

7.9. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

7.10. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до службової інформації.

7.11. Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.

 

8. Архівна справа

Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатури справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

 

9. Відомості з загальних питань

9.1. Відомості, аналітичні висновки, прогнози внаслідок яких можливе порушення конституційних прав і свобод громадянина, настання негативних наслідків в державі, області та місті, створення перешкод у роботі виконавчого комітету міської ради.

9.2. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

9.3. Відомості про технічні можливості програмного забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

9.4. Документи, які надходять до виконавчого комітету міської ради від установ, які їх видали, як службові.

9.5. Інформація, яка міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійснення контрольних, наглядових функцій органами державної влади та місцевого самоврядування, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

9.6. Інформація отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі.

9.7. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, які за домовленістю сторін вважається конфіденційними.

9.8. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

9.9. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

10.Зовнішньоекономічна діяльність

10.1. Відомості, що стосуються безпеки держави, розголошення яких створює загрозу національним інтересам держави.

10.2.Відомості,отримані під час офіційних контактів, стосовно яких зарубіжним партнером установлено обмеження, аналогічне грифу обмеження доступу «Для службового користування».

10.3. Відомості, щодо стану двостороннього співробітництва в політичній або економічній сферах між Хоростківською тереторіальною громадою та іншими міжнародними партнерами, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації ( залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи).

 

11. Релігія

11.1.Зведені відомості щодо врегулювання конфліктних ситуацій у населених пунктах громади.

11.2. Відомості, отримані від громадян, державних та релігійних діячів з питань, пов'язаних  із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

11.3.Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в громаді.

11.4. Зведені відомості про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

 

12. Питання взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

12.1. Відомості щодо діяльності на відповідній території військових частин Збройних Сил України та інших формувань, створених відповідно до законодавства України.

12.2. Відомості щодо організації та виконання завдань територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю, у листуванні з центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацією, підприємствами, установами і організаціями.

12.3. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

12.4. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

12.5. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

12.6. Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

12.7. Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання та подолання кризових ситуацій, що спричиненні екстремістськими або терористичними проявами, крім відомостей , що становлять державну таємницю.

12.8. Відомості матеріалів, рішень ради оборони Тернопільської області, нарад з питань обороноздатності об'єктів, які підлягають охороні і обороні та не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

13.Екологічна безпека

13.1. Обгрунтовуючі  матеріали (у т.ч. графічні) для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на спеціальне водокористування, у сфері поводження з відходами режимних об'єктів.

13.2. Матеріали оцінки впливу на довкілля, які стосуються режимних об'єктів.

 

14. Загальні вимоги

Посадовим особам, при наданні документам грифу «Для службового користування» неухильно керуватись вимогами Законів України « Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» щодо віднесення інформації до службової.

Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до службової інформації може належати така інформація:

  1. Що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню або прийняттю рішень;
  2. Зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності у сфері оборони , яку не віднесено до державної таємниці.

 

Міський голова                                                                    Степан ГЛАДУН

 

Вик.юрисконсульт(спеціаліст)

Лілія Задонська