Розвиток громади в руках молоді

  • 8973

 

Соціально-економічний потенціал країни та громади зокрема безпосередньо залежить від трудової активності молоді, для якої участь в економічній діяльності є, у свою чергу, значущим фактором соціального, особистісного та професійного становлення. Ринкова економіка, з одного боку, значно розширила можливості реалізації молоді у сфері праці, з іншого – зумовила ослаблення державної підтримки молоді у соціально-трудовій сфері.

Зайнятість молоді обумовлена різними факторами. Зокрема, очевидним є зв’язок між якістю зайнятості молоді та рівнем її освіти. Тій частині молоді, яка не має спеціальної професійної підготовки (а таких, звичайно, найбільше у наймолодших вікових групах), український ринок праці може запропонувати переважно некваліфіковану роботу. А відтак, найбільша частка зайнятих у найпростіших професіях – це особи з загальною середньою освітою, серед яких (поряд із літніми особами, що часто підробляють на пенсії) якнайбільше саме молоді у віці до 20–25 років. (Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред. Е.М.Лібанової. — К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. — с.170)

Сучасна українська молодь – це люди, які більше залучені у ринкові відносини та легше пристосовуються до нової соціально-економічної структури суспільства. Вони більш схильні до ризику, пов’язаного з самостійною зайнятістю або підприємницькою діяльністю, та зазвичай готові до зміни місця діяльності, освоєння нової або більш складної роботи. Вважається, що у молодіжному середовищі підприємницька діяльність є престижною, молодь має підвищену схильність до організації власного бізнесу. Про це свідчить дослідження «Молоді України» (Схема 1).

Схема 1. Розподіл опитаних за варіантами відповіді на запитання щодо бажання стати підприємцем, відкрити власну справу, %

Джерело: соціально-демографічне обстеження «Молодь України, 2010»

 

Частка молодих чоловіків, які займаються підприємництвом або заявили про свій намір стати підприємцем у майбутньому, вища, аніж відповідна частка серед їх ровесниць–жінок. Цікаво також, що з віком збільшується як частка підприємців, так і частка тих, хто не бажає відкривати власну справу.

До основних причин, які, на думку молоді, заважають організації та розвитку власного бізнесу в Україні, можна віднести: відсутність стартового капіталу, необхідного для відкриття власної справи; складну й нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні; високі податки; меншою мірою – бюрократичні перепони та недостатній рівень знань (освіти) для організації власного бізнесу.

Хоростківська громада намагається наслідувати сучасні тенденції у сфері соціально-економічного розвитку. І не в останню чергу успіх громади залежить від активності молоді, зваженості у рішеннях, здатності її йти на ризики заради досягнення своєї мети. Для цього необхідно досліджувати місцевий ринок потреб, вивчати розумово-ресурсний потенціал та врешті-решт визначатися з пріоритетами для реалізації задуманої діяльності. В цьому може допомогти коворкінг-центр, який планується відкрити в недалекому майбутньому у Хоросткові. У ньому зможуть працювати, планувати та спілкуватися люди різних вікових та соціальних груп, обмінюватися досвідом, а, можливо, і спільно проводити свою діяльність.

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар