Про початок прийому документів для участі у конкурсі щодо визначення виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів на території населених пунктів Хоростківської територіальної громади

 • 121

 

ОГОЛОШЕННЯ

Виконавчий комітет Хоростківської міської ради оголошує про початок прийому документів для участі у конкурсі щодо визначення виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів (ТПВ)  на території населених пунктів Хоростківської територіальної громади(м. Хоростків, с. Карашинці, с. Перемилів, с. Верхівці с. Хлопівка с. Увисла) .

1.Організатор конкурсу:

 • Найменування: Виконавчий комітет Хоростківської міської ради Чортківського району             Тернопільської області.

 • Юридична адреса: 48240, Тернопільська обл., Чортківський район, м. Хоростків,    вул. Князя Володимира,17.

 • Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

       Секретар комісії Задонська Лілія Сергіївна —юрисконсульт (спеціаліст) міської ради.

1.1. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення Виконавчого комітету Хоростківської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг по вивезенню твердих побутових відходів (ТПВ)  на території населених пунктів Хоростківської територіальної громади» від 27.12.2022 року  133.

2.Місце і час проведення конкурсу:

         2.1 Термін подання конкурсних пропозицій з 11 січня  2023 року, до 17:15 години 10 лютого 2023 року. Прийом документів за адресою: м. Хоростків, вул. Князя Володимира,17 Чортківського району, Тернопільської області. Детальна інформація за тел. (03557) 5-11-39 (або на сайті міської ради khorostkivska-otg.gov.ua).

3.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 • Реєстрація Учасників конкурсу в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 • Наявність в Учасника конкурсу матеріально-технічної бази:

 • Наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території громади;

 • Наявність або можливість забезпечення умов щодо належної експлуатації та дотримання належного санітарно-технічного стану транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів;

 • Вартість надання послуг в гривнях за один метр кубічний вивезених побутових відходів;

 • Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів;

              Відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів, передбачених законодавством України;

          4.  Характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами: територія в межах населених пунктів м.Хоростків, с.Карашинці, с.Перемилів, с.Верхівці, с.Увисла, с.Хлопівка Хоростківської  територіальної громади.

Характеристика об’єктів утворення відходів:

 • одноквартирні житлові будинки;

 • суб’єкти господарювання;

 • бюджетні установи;

 • багатоквартирні житлові будинки.

          5 . Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам:

 • Заява на участь в конкурсі;

 • Витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

 • Копія діючого Статуту або іншого установчого документу;

 • Копія балансового звіту за останній звітній період;

 • Оригінал довідки з Міндоходів про відсутність (наявність) боргових зобов’язань;

 • Довідка на фірмовому бланку учасника про технічний потенціал підприємства, яка має містити інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку, тощо);

 • Довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

 • Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів, тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

 • Довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника, що містить відомості про:

 • Досвід роботи щодо надання послуг з вивезення побутових відходів;

 • Обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих побутових відходів за останній рік;

 • Копії довідок про проходження водіями щорічного медичного огляду;

 • Довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів ,які відправляються на захоронення, тощо;

 • Оригінал розрахунку тарифу;

 • Оригінал конкурсної пропозиції;

 • Копія штатного розпису;

 • Копія документа про підтвердження повноважень керівника;

 • Копія довіреності на представництво;

 • Інші документи, які подаються за бажання учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

           6. Вимоги до подання конкурсних пропозицій:

 • для участі в конкурсі учасники подають конкурсні пропозиції які повинні містити:

 • заяву на участь у Конкурсі, у якій зазначають: фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;

 • юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ;

 • перелік документів, оригінали або завірені копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам (перелік вказаний в пункті 6 даного оголошення);

 • Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

         7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

 Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою:

48240, Тернопільська  обл., Чортківський район, м.Хоростків, вул. Князя Володимира,17.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій - до 17:15 години 10 лютого 2023р.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

         8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Місце:48240, Тернопільська  обл., Чортківський район, м.Хоростків, вул. Князя Володимира,17.

Дата: 12:00 година 11 лютого 2023 р.

Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном: (03557) 5-11-39.