ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади

  • 777

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади

 

 

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Хоростківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  навчально- виховного комплексу  ,,загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№2- дошкільний навчальний заклад” м. Хоростків Хоростківської міської ради Гусятинського району Тернопільської області 

Заклад знаходиться за адресою:

вул. Незалежності, 17, м.Хоростків, Чортківський район, Тернопільська область

За умовами праці директору нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, з огляду на установлені:

1) посадовий оклад, який визначається згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 ,,Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та  від 11.01.2018 № 22 ,,Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”, наказу Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102 ,,Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.05.2005 № 557 ,,Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (додаток 7) та інших нормативних актів України;

    1. інші виплати (надбавки, підвищення, доплати тощо) відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

          Основні вимоги до кандидатів

-особа є громадянином України;

-вільно володіє державною мовою;

-має вищу освіту ступеня не нижче магістра,;

-стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

-володіє організаторськими здібностями, а також фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних- -- ---автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (далі - державний сертифікат), що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.Документи подаються особисто або уповноваженою згідно з довіреністю особою.

Документи подаються щоденно у робочі дні до 03 грудня 2021 року (включно) з 14.00 до 16.00 за адресою: вул. Князя Володимира.17, 

відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Хоростківської міської ради Чортківський район,Тернопільської області

 

Відповідальна особа: Ганна Хода, головний спеціаліст відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Хоростківської міської ради.

 Телефон для довідок: 0660485529.

 

Конкурс складається з наступних етапів:

06 грудня -10 грудня 2021 року конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам, приймає рішення про допущення чи недопущення до участі у конкурсі.  Перелік кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному відборі, оприлюднюється на вебсайті Хоростківської міської ради;

14  грудня 2021 року кандидати, яких допущено до участі у конкурсному відборі, ознайомлюються із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування;

21 грудня  2021 року у відділі освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Хоростківської міської ради проводиться  конкурсний відбір :

тестування кандидатів на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, розв'язання ситуаційного завдання та презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

  • перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, зокрема 

законів України ,,Про освіту, ,,Про повну загальну середню освіту та  інших нормативно-правових актів у сфері освіти (тривалість 60 хв );

  • перевірки професійної компетентності, що відбувається шляхом 

письмового вирішення ситуаційного завдання (тривалість 30 хв);

  • публічної та відкритої презентації державною мовою програми

розвитку закладу (перспективного плану) освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації(до 15 хвилин на кожного учасника).

23 грудня 2021р. -конкурсна комісія визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Хоростківської міської ради.(протягом 2 робочих днів після завершення конкурсного відбору)

28 грудня 2021р. – підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти, укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, (протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення)